ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇန်နဝါရီ စတုတ္ထပတ်)

Posted on

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ (ဇန်နဝါရီ စတုတ္ထပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၆ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ “၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းများ စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ခုနစ်ခု” အပါအဝင် ထုတ်ပြန်ချက် ၁၅ ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပါတီများမှ ခုနစ်ခု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ သတိပြု အာရုံစိုက်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက်အချို့ကို ISP-Myanmar Peace Desk က အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။   တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ ၂၀၂၀ ရွေးကောက... […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇန်နဝါရီ တတိယပတ်) Round-Up

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇန်နဝါရီ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ (ဇန်နဝါရီ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၀ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ “မဲဝိုင်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင်‌ နေထိုင်လျက်ရှိသည့် အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တဦးအား KNLA တ... […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇန်နဝါရီ ဒုတိယပတ်) Round-Up

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇန်နဝါရီ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ (ဇန်နဝါရီ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များ၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၆ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ “ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပပေးရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လေးပုံတပုံက တောင်းဆိုကြောင်... […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်အထိ (ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၁ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၄ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အစိုးရနှင့် မိုင်းလားအဖွဲ့ (NDAA)တို့မှ ထုတ်ပြန်ချက် ကိုးခု အထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော်မှ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက်နှစ်ခု၊ ချင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း (၈)ဖွဲ့၊ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ပါတီ(SSPP/ SSA)နှင့် သံလွင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဥယျာဉ်တို့မှ တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ သတိပြု အာရုံစိုက်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက်အချို့ကို ISP-Myanmar Peace Desk က အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၀ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၂ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ လေးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ သုံးခုစီ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီတို့မှ တခုစီ အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ သတိပြု အာရုံစိုက်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက်အချို့ကို ISP-Myanmar Peace Desk က အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စုစုပေါင်း ၁၆ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စုစုပေါင်း ၁၃ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (နိုဝင်ဘာ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ (နိုဝင်ဘာ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသံရုံးများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၅ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (နိုဝင်ဘာ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ (နိုဝင်ဘာ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသံရုံးများနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စုစုပေါင်း ၃၀ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (နိုဝင်ဘာ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ (နိုဝင်ဘာ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ ပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးနှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့မှ စုစုပေါင်း ၄၁ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (အောက်တိုဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်အထိ (အောက်တိုဘာ နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ ပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသံရုံးနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၃ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (အောက်တိုဘာ စတုတ္ထပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ (အောက်တိုဘာ စတုတ္ထပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ ပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသံရုံးနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၃၀ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ (အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ ပါတီများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ စုစုပေါင်း ၂၀ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါ သည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက် တခုနှင့် တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ချက် သုံးခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော်မှ အခြား ထုတ်ပြန်ချက် ၁၀ ခု၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သုံးခု၊ ပါတီများမှ နှစ်ခုနှင့် ULA/ AA အဖွဲ့မှ တခု အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ သတိပြုအာရုံစိုက်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက် အချို့ကို ISP-Myanmar Peace Desk မှ အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (အောက်တိုဘာ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်အထိ (အောက်တိုဘာ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ ပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၂ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (စက်တင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ (စက်တင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၅ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီတို့က ထုတ်ပြန်ချက် တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော်ကလည်း ထုတ်ပြန်ချက် ၁၀ ခု ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO/ PNLA)နှင့် Progressive Voice တို့မှ တခုစီ အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ သတိပြုအာရုံစိုက်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက်အချို့ကို ISP-Myanmar Peace Desk မှ အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (စက်တင်ဘာ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ (စက်တင်ဘာ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၄ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ကိုးခု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ နှစ်ခု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)၊ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ)တို့မှ တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ ISP-Myanmar Peace Desk မှ အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (စက်တင်ဘာ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ (စက်တင်ဘာ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ပါတီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၈ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။            အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ခုနစ်ခုအထိ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အစိုးရမှ သုံးခု၊ ပါတီများမှ နှစ်ခု၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ လေးခု၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ယူနီဆက်မြန်မာတို့က တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။      […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (စက်တင်ဘာ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ (စက်တင်ဘာ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၄ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ကိုးခုအထိ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အစိုးရမှ နှစ်ခု၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ လေးခု၊ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှ တခု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ပါတီများက လေးခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဩဂုတ် နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ် ၂၅ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ (ဩဂုတ် နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများမှ စုစုပေါင်း ၁၃ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ခြောက်ခုအထိ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးမှ တခုနှင့် အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ပါတီများက နှစ်ခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဩဂုတ် တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ် ၁၈ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိ (ဩဂုတ် တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ရှစ်ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ သုံးခုအထိ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက နှစ်ခုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ စစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း KNLA နှင့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP) တို့မှ တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဩဂုတ် ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ် ၁၁ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ (ဩဂုတ် ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၉ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက ၁၁ ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီး တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ သုံးခုစီ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီတို့က တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဩဂုတ် ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ် ၄ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ (ဩဂုတ် ပထမပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၁ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ရှစ်ခုထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး RCSS/ SSA အဖွဲ့၊ ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ပလက်၀မြို့နယ် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတို့က တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇူလိုင် နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်မှ ဩဂုတ် ၃ ရက်အထိ (ဇူလိုင် နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ ပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၅ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ရှစ်ခုထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခုစီနှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP/ SSA) မှ တခု အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇူလိုင် စတုတ္ထပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိ (ဇူလိုင် စတုတ္ထပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ပါတီနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၄ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ရှစ်ခုထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊  ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)နှင့် ရှမ်းနီ (တိုင်းလျန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (SSP)တို့မှ တခုစီ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သုံးခု အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇူလိုင် တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ (ဇူလိုင် တတိယပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၇ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ကိုးခုထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပါတီများနှင့် သံရုံးများမှ နှစ်ခုစီ၊ ULA/ AA အဖွဲ့မှ တခုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သုံးခုအသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇူလိုင် ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၇ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ (ဇူလိုင် ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၅ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၄ ခုထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရမှ နှစ်ခု၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သုံးခု၊ ULA/ AA အဖွဲ့မှ တခုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ငါးခုအသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇူလိုင် ပထမပတ်)  

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် ၃၀ရက်မှ ဇူလိုင် ၆ ရက်အထိ (ဇူလိုင် ပထမပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပါတီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၇ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၀ခုထိ  ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပါတီများမှ လေးခု၊ အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ သုံးခုစီ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံရုံးများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်းများမှ နှစ်ခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇွန် နောက်ဆုံးပတ်)  

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် ၂၃ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ (ဇွန် နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သံတမန် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၉ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ရှစ်ခုထိ  ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရမှ သုံးခု၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လေးခု၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခု၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သံတမန် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကချင်အမျိုးသား အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တို့မှ တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇွန် တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် ၁၆ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ (ဇွန် တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ  စုစုပေါင်း ၁၉ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၃ခုထိ  ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သုံးခုနှင့် အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သံတမန် အဖွဲ့အစည်းများမှ တခုစီ  အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇွန် ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ (ဇွန် ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စုစုပေါင်း ၂၃ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၇ ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရမှ ငါးခုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ တခု အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇွန် ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၂ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ (ဇွန် ပထမပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ပါတီနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၆ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၂ ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ULA/AA အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ (NDF)တို့မှ တခုစီ နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခု အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (မေ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၆ ရက်မှ ဇွန်၁ရက်အထိ (မေ နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါတီများမှ စုစုပေါင်း ၂၃ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၄ ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရမှ သုံးခု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ငါးခုနှင့် ပါတီများမှ တခု အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (မေ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၁၂ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ (မေ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၁ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ကိုးခုထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး KIO/KIA အဖွဲ့နှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) တို့ကလည်း ထုတ်ပြန်ချက် တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (မေ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၅ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ (မေ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၄ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ကိုးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရမှ တခု၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြန်ချက် နှစ်ခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (မေ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၂၈ ရက်မှ မေ၄ ရက်အထိ (မေ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း  ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၇ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ရှစ်ခု အထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ခုနစ်ခု၊ အစိုးရနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ တခုစီ အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဧပြီ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၂၁ ရက်မှ ၂၇  ရက်အထိ (ဧပြီ နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများမှ  စုစုပေါင်း ၂၀ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ၁၀ ခု အထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ငါးခု၊ အစိုးရနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခုစီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးမှ တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဧပြီ တတိယပတ်)    

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၁၄ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ (ဧပြီ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်  အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ  စုစုပေါင်း ၁၅ ခု ထက်  မနည်းသော  ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။     အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် အစိုးရမှ ခုနစ်ခု အထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်မှ လေးခု၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခုစီ အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။     […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဧပြီ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၇ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ(ဧပြီ ဒုတိယပတ်)ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၊ သံရုံးနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၃ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။   အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ခြောက်ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သုံးခု၊ အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားသံရုံးတို့မှ တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။   […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဧပြီ ပထမပတ်)        

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၃၁ ရက်မှ ဧပြီ ၆ ရက်အထိ (ဧပြီ ပထမပတ်)ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်များမှ စုစုပေါင်း ၂၀ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။          အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၃ခု အထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ သုံးခု၊ အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်များမှ တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။         […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (မတ်လ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ (မတ်လ နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၄ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၄ ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ခြောက်ခု၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခု၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီတို့မှ တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (မတ်လ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၇ရက်မှ ၂၄ရက်အထိ (မတ်လ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း  ၁၇ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၁ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ မတ် တတိယပတ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့သောထုတ်ပြန်ချက်များအနက် “ULA/AA အဖွဲ့အား မတရားအသင်းအဖြစ်ကြေညာခြင်း “ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ သတိပြုစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (မတ်လ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၁၀ရက်မှ မတ် ၁၆ရက်အထိ (မတ်လ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၃၀ ခုထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၈ ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ လေးခုစီ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သုံးခုနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ(၁၅)ပါတီမှ ပူးတွဲကြေညာချက်တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ(မတ်လ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၃ ရက်မှ မတ် ၉ ရက်အထိ (မတ်လ ပထမပတ်)ကာလအတွင်း တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ စုစုပေါင်း ၁၇ ခု ထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ၁၆ ခု အထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO/PNLA)မှ တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်မှ မတ် ၂ ရက်အထိ (ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်)ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၁ ခု ထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ခြောက်ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရ၊ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS/SSA)၊ ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီ(ANC)၊ ခူမီးချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ (KACC)တို့မှ တခုစီနှင့် ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်သော ကိုးကန့်အဖွဲ့ (MNTJP/ MNDAA)၊ တအာင်းအဖွဲ့ (PSLF/TNLA)၊ ရခိုင်အဖွဲ့ (ULA/AA) တို့ကလည်း ပူးတွဲကြေညာချက်တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဖေဖော်ဝါရီ စတုတ္ထပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ  ၁၈ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်အထိ (ဖေဖော်ဝါရီ စတုတ္ထပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၅ ခုထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ငါးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ခြောက်ခု၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သုံးခုနှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ သုံးခုမှ ပူးတွဲကြေညာချက်တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ(ဖေဖော်ဝါရီ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်အထိ (ဖေဖော်ဝါရီ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသံရုံးများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၉ ခု ထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ငါးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသံရုံးများမှ သုံးခု၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ခုနစ်ခုနှင့် အစိုးရအဖွဲ့၊ AA အဖွဲ့၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ NLD ပါတီတို့မှ တခုစီထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ(ဖေဖော်ဝါရီ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်အထိ (ဖေဖော်ဝါရီ ဒုတိယပတ်)ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၂ ခု ထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ခြောက်ခုထိ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ သုံးခု၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)၊ ရခိုင်အမျိုးသားအဆင့်မူဝါဒရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့နှင့် ကချင်အမျိုးသားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တို့မှ တခုစီထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဖေဖော်ဝါရီ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ  ၂၈ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်အထိ (ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ AA အဖွဲ့ ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO)နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ကိုးခုထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ငါးခုထိ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး AA အဖွဲ့၊  ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO)၊ တအာင်းကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များအဖွဲ့၊ ကယားလီဖုလူငယ်များအဖွဲ့တို့မှ တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ(ဇန်နဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်အထိ(ဇန်နဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်)ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စုစုပေါင်းကိုးခုထက် မနည်းသောထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ သုံးခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီး ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီ(ANC)နှင့် ခူမီးလူငယ်များအသင်း (KYA)တို့က ထုတ်ပြန်ချက်တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ(ဇန်နဝါရီ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်အထိ (ဇန်နဝါရီ တတိယပတ်)ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၉ ခုထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ခုနစ်ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ငါးခု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ရှစ်ခု၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ တခုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများမှ ရှစ်ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ(ဇန်နဝါရီ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်အထိ (ဇန်နဝါရီ ဒုတိယပတ်)ကာလအတွင်း အစိုးရအဖွဲ့၊ တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၂ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ လေးခုထိထွက်ရှိခဲ့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ တခုစီ၊ AA အဖွဲ့နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ(ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်အထိ(ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊ နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း လေးခု ထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်၊ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS/SSA)၊ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်တို့က တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ(ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ရက်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်ဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၆ခုထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ခုနစ်ခုအထိ ရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများမှ သုံးခု၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ လေးခု နှင့် အရပ်ဘက်ဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ(ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ ( ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်)ကာလအတွင်း  ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအနက် (၈)ကြိမ်မြောက် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(JICM)ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပရန် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူနိုင်ခဲ့မှု၊ အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်းလေးဖွဲ့အကြား အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးနိုင်မည့် နည်းလမ်းသစ် ညှိနှိုင်းနေကြောင်း TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်က ပြောကြားခဲ့မှုတို့မှာ ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း အာရုံစိုက်စရာကိစ္စများ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ […]

တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ(ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ ၂၆ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်)ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြား၊ အမ်း၊ မြေပုံမြို့နယ်များ၊ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လားရှိုး၊ နမ့်ဆန်နှင့် မန်တုံမြို့နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အကြိမ် ၂၀ ထက် မနည်းရှိခဲ့ပြီး AA အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားသည့် အရပ်သားတဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း တရားဝင်သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း  တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ရှစ်ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ  ခြောက်ခုအထိ ရှိခဲ့ပြီး AA အဖွဲ့နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ (ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ ( ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်)ကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုး ပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအနက် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည် ဖော်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(JICM)ကျင်းပနိုင်ရေး အကြိုဆွေးနွေးပွဲကို ခရစ္စမတ်ကာလမတိုင်မီ ကျင်းပရန် အစိုးရက အပစ်ရပ် ၁၀ ဖွဲ့ထံ အဆိုပြုခဲ့မှု၊ အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင်လေးဖွဲ့တို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့မှုတွင် ရေရာသည့်အဖြေမထွက်ခဲ့ဘဲ ဇန်နဝါရီတွင် ထပ်မံတွေ့ ဆုံရန် စီစဉ်ခဲ့မှုတို့မှာ ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း အာရုံစိုက်စရာ ကိစ္စများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ […]

တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ ၁၇ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်)ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မင်းပြား၊ အမ်း၊ ကျောက်တော်နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်များ၊ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)နမ့်ဆန်မြို့နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ၁၃ ကြိမ်ထက် မနည်း ရှိခဲ့ပြီး အရပ်သားသေဆုံးမှု နှစ်ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း တရားဝင်သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရပါသည်။ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်ကာလအတွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများအနက် တပ်မတော်နှင့် AA အဖွဲ့အကြား ဖြစ်ပွားမှုမှာ အရေအတွက် အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်နှင့် TNLA အဖွဲ့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုလည်း ရှိခဲ့ပါ သည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်) ကာလအတွင်း  တပ်မတော်၊ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (UEHRD)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၊  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၂ ခုထက်မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ချက် လေးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)တို့က ထုတ်ပြန်ချက် တခုစီ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ […]

ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ (ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ ( ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်)ကာလအတွင်း  ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုး ပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအနက် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့  တွေ့ဆုံ  ဆွေးနွေးမှု၌  တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှု ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(JICM)အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  တရားဝင်အစည်း အဝေးများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေး ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် အစိုးရဘက်က အဆိုပြုခဲ့မှု၊  AA အဖွဲ့ လှုပ်ရှားရာဒေသများရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ၂၀၂၀ မှစ၍ အခွန်ကောက်တော့မည်ဟု AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ် နိုင်က  ပြောကြားခဲ့မှုတို့မှာ သတိပြုစရာ ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ […]

တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ (ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ်)ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်များနှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တို့ တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ရှစ်ကြိမ်ထက် မနည်းရှိခဲ့ကြောင်း တရားဝင်သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရှိရပါသည်။ ဒီဇင်ဘာပထမပတ်အတွင်း တပ်မတော်နှင့် AA အဖွဲ့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများသာ ရှိခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်  ကျောက်တော်မြို့နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားမှုများတွင် အရပ်သားသေဆုံးမှု စုစုပေါင်း လေးဦးအထိ ရှိခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်အထိ (ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ် )ကာလအတွင်း တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၆ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ချက် ငါးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများမှ နှစ်ခု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ သုံးခုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ငါးခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ (ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်အထိ(ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ်)ကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအနက် NCA ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ခေါင်းဆောင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့(PPST) အစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့မှုနှင့် တပ်မတော်နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား မှုတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် NCA ကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ(JMC-U) သို့ တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ခဲ့မှုတို့မှာ ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း အာရုံစိုက်စရာ ကိစ္စများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ […]

တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်အထိ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကျောက်တော်၊ မြေပုံ၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) နမ္မတူမြို့နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ၁၁ ကြိမ်ထက် မနည်း ရှိခဲ့ ကြောင်း တရားဝင်သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရှိရပါသည်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများအနက် တပ်မတော်နှင့် AA အဖွဲ့အကြား ဖြစ်ပွားမှုမှာ အရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်နှင့် KIA တို့အကြား ဖြစ်ပွားမှု၊ NCA လက်မှတ်ထိုးထားသည့် RCSS/SSA နှင့် တပ်မတော်တို့ အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတို့လည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်အထိ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်) ကာလအတွင်း  နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၁၆ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ချက် သုံးခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာနတို့က ထုတ်ပြန်ချက် တခုစီ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) က ကြေညာချက် တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ကာ၊ တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့များက ထုတ်ပြန်ချက် ခုနစ်ခုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြန်ချက် သုံးခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ […]

ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ( နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)ကာလအတွင်း  ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုး ပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအနက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံ း(KNU)က ၎င်းတို့ အဆိုပြုထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်ပင်ခံအစည်းအဝေး(PPCM) ဖွဲ့စည်းရန် အကြံပြုချက် ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့မှုအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံ လုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး အစည်းအဝေး( JICM) အမြန်ဆုံးကျင်းပနိုင်ရေး တပ်မတော်က ဆောင်ရွက်နေကြောင်း  ပြောကြားခဲ့ မှုတို့မှာ ထူးခြားသော ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ […]

တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ (နိုဝင်ဘာ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိ (နိုဝင်ဘာ တတိယပတ်) ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ရသေ့တောင်၊ ကျောက်တော်၊ မြေပုံ၊ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များ၊ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)နမ့်ဆမ်မြို့နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ဘုရားသုံးဆူ မြို့နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု စုစုပေါင်း အကြိမ် ၂၀ ထက် မနည်း ရှိခဲ့ကြောင်း တရားဝင် ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ယင်းတိုက်ပွဲများသည် တပ်မတော်နှင့် AA၊ TNLA အဖွဲ့များကြား ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအပြင်၊ တပ်မတော်နှင့် ARSA တို့ အကြား ဖြစ်ပွားမှု၊ NCA လက်မှတ်ထိုးထားသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။ […]

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (နိုဝင်ဘာ တတိယပတ်)

Posted on

၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တပ်မတော်၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ စုစုပေါင်း ၁၅ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ထုတ်ပြန်ချက် တခုစီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်ချက် နှစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)က ထုတ်ပြန်ချက် တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ကာ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများက ထုတ်ပြန်ချက် သုံးခုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြန်ချက် ခုနစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ […]