ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်)

Post By Pan Su Wai, On January 5, 2021

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်အထိ (ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်) ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း ၂၁ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာ၀ရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်အပါအဝင် ထုတ်ပြန်ချက် ကိုးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ လေးခု၊ ပါတီများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများမှ နှစ်ခုစီ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ကရင်လူငယ်များနှင့် ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တို့မှ ကြေညာချက်တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ သတိပြုအာရုံစိုက်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက်အချို့ကို ISP-Myanmar Peace Desk က အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။

 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်ကာလအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် ပတ်သက်၍ “ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာန” က ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ချက်တခု ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ ထုတ်ပြန်ထားသော ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြေညာစာ၊ ညွှန်ကြား ချက်များ (ဖြေလျှော့/ တိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များ မပါ) အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း” ဖော်ပြထားပါသည်။

 

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)မှ “ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ချက်”ကို ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်စွဲဖြင့် ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က “ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပျက်ပြားစေရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လက်မခံသည့်သဘောသက်ရောက်စေသည့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အလားတူ ဆောင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံရေးပါတီများကဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းများကဖြစ်စေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုကြပါရန်” အသိပေးထားပါသည်။

 

တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ

ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်ကာလအတွင်း တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာ၀ရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်အပါအဝင် ထုတ်ပြန်ချက် ကိုးခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

တပ်မတော်မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော “ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာ၀ရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်”တွင် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ချောမွေ့အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်း ရင်ဆိုင်လျက်ရှိသော ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် နိုင်ငံတော်မှ အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာထားသော အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းများရှိသည့် နေရာများမှအပ ကျန်နယ်မြေများတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ တပ်မတော်အနေဖြင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ထပ်မံတိုးမြှင့်ရပ်ဆိုင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ဖော်ပြထားပါသည်။

ထို့အပြင် တပ်မတော်မှ “တပ်မတော်နှင့် AA အဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များကြောင့် AA အဖွဲ့မှ ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးနှင့် တပ်မတော်သားသုံးဦးတို့ကို တပ်မတော်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း” ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်စွဲဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “တပ်မတော်နှင့် AA အဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များအရ AA အဖွဲ့မှ ၎င်းတို့ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးနှင့် တပ်မတော်သားသုံးဦးတို့အား ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နယ်မြေလုံခြုံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းထံသို့ ဇန်နဝါရီ ၁ရက်တွင် လာရောက် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် ၎င်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့သို့ တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ များထံ လွှဲပြောင်းအပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းများ စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ရက်အထိ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ခြောက်ခုထိ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

ULA/ AA အဖွဲ့မှ “တောင်ကုတ် NLD ပါတီ အဖွဲ့ဝင် သုံးဦးအား ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း” ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တခု ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ ULA/ AAအဖွဲ့မှ NLD ပါတီ အဖွဲ့ဝင်များကို ကောင်းမွန်စွာပြန်လည်လွှတ်ပေးသည့် နည်းတူ NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် အမှန်တကယ်ပြစ်မှုမကျူးလွန်ပါဘဲနှင့် ပုဒ်မအမျိုးမျိုးတပ်၍ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံနေရသော ရခိုင့်နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ဖမ်းဆီး ခံနေရ သော ULA/AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုလည်း NLD အစိုးရမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှု၍ အပြန်အလှန် တုံ့လှယ်သော မေတ္တာတရားတို့နှင့် သဘောထားကြီးမားစွာဖြင့် အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွှတ်ပေးရန် ရခိုင် တမျိုးသား လုံးမှ လိုလားပါကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်သည့် ULA/AA ၊ PSLF/TNLA နှင့် MNTJP/MNDAA အဖွဲ့တို့မှ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်စွဲဖြင့် “တဖက်သတ် အပစ်ရပ်စဲခြင်းအား နှစ်လတာ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြောင်း” ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တခု ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါကြေညာချက်တွင် “အစိုးရ၊ တပ်မတော်တို့နှင့် လက်တွေ့ကျသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် တဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းအား ကြေညာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလည်း ထပ်မံ၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်အထိ တဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းအား နှစ်လတာသက်တမ်းထပ်မံတိုးမြှင့်ကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် “ ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဘက်မှ တဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာထားသည့် ကာလအတွင်း တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများရှိလာပါက ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အနေဖြင့် အဖိနှိပ်ခံပြည်သူ လူထုများနှင့် လက်တွဲပြီး ယခင်နည်းတူ မိမိကိုယ်မိမိခုခံသည့်အနေဖြင့် တုံ့ပြန်ကာကွယ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း” ညီနောင်မဟာမိတ် (၃) ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

ULA/ AAအဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခဲ့သော တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD ပါတီဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုဆိုကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးနှင့် ပြင်သစ်သံရုံးတို့မှ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်စွဲဖြင့် အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် “ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီက တောင်ကုတ်တွင် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ ULA/AA အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်း မီးမောင်းထိုးပြလိုကြောင်းနှင့် ပြည်သူလူထုအားလေးစားမှုအပေါ် အခြေခံသော အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြား စေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထောက်ခံကြောင်း” ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။

 

ပါတီများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီမှ ကြေညာချက်နှစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်စွဲဖြင့် “(၇၃)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကြေညာချက်” တွင် အပြန်အလှန် လေးစားအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့် အစွဲအလမ်းကင်းကင်း စေတနာသန့်သန့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းလျက် တူညီသောပိုင်းခြေကိုရှာဖွေခြင်းသည် နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခချုပ်ငြိမ်းစေခြင်း အတွက်လည်း အာမခံကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိသော နိုင်ငံရေးချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်အတွက် တူညီသည့်စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ညီညွတ် ပေါင်းစည်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ကြလျှင် သဘောထားကွဲလွဲမှုနှင့် သံသယစိတ်များလျော့နည်း ကွယ်ပျောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ဦးစွာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် ”  ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လွတ်လပ်ရေးအဓိဌာန်ပြုချက်များကို အလေးအနက်ပြုလျက် ပြည်သူလူထုနှင့်အတူ အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေး အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရင်း လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းကို ပိုမိုမြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” NLD ပါတီ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

 

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

ဇန်နဝါရီ ပထမပတ်ကာလအတွင်း ကရင်လူငယ်များမှ “ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်နှင့် လက်တလော ဖြစ်ပေါ်လာသော စစ်ရေးတင်းမာမှုများအပေါ် ကရင်လူငယ်တို့၏ သဘောထားရပ်တည်ချက်ကြေညာစာတမ်း” ကို ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါကြေညာစာတမ်းတွင် “ မူတြော်ခရိုင်(ဖာပွန်) ဒေသ၌ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်လာသော တင်းမာမှုများ သာမက မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် စစ်ရေးတိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့် စစ်ပွဲပဋိပက္ခများကို အာဏာရအစိုးရနှင့် တပ်မတော်တို့မှ ဖြေရှင်းပေးရန် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ဦးဆောင်သူများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းစစ် ပဋိပက္ခအမွေဆိုးနှင့် အမုန်းတရားများကို မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအား ထပ်မံလက်ဆင့်ကမ်းခြင်း မပြုရန် ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းကြောင်း” ဖော်ပြထားပါသည်။

ထို့အပြင် ညောင်လေးပင်ခရိုင် ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကလည်း တပ်မတော်နှင့် KNU အဖွဲ့အကြား စစ်ရေး တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်စလုံးက NCA နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်စွဲဖြင့် သဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီပထမပတ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့သော ထုတ်ပြန်ချက်များ၏ အပြည့်အစုံကို ယခု link တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။