ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

Post By Pan Su Wai, On December 1, 2020

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ (နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်)ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ ပါတီများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ စုစုပေါင်း ၁၃ ခုထက် မနည်းသော ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တပ်မတော်မှ ခုနစ်ခုထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ နှစ်ခုနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST)၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ALD)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများ အဖွဲ့ချုပ်တို့မှ တခုစီ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရာ သတိပြုအာရုံစိုက်ရမည့် ထုတ်ပြန်ချက်အချို့ကို ISP-Myanmar Peace Desk က အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။

 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် ပတ်သက်၍ “ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ” က နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ချက်တခု ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ဆက်လက် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးရေးအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ ထုတ်ပြန်ထားသော ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြေညာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်များ (ဖြေလျှော့ /တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ မပါ) အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်အထိ ရက်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက် ထားပါကြောင်း” ဖော်ပြထားပါသည်။

 

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ

နိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)က ကြေညာချက် နှစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး “ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း” ထုတ်ပြန်ချက်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တင်သွင်းရန်၊ တင်သွင်းခြင်းမပြုပါက သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၈၄ အရ အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းသူဟု သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ် စာရင်းကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အမြန်ဆုံးတင်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေး နှိုးဆော်ကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

နိုဝင်ဘာ ၃၀ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် UEC ၏ “လွှတ်တော်အသီးသီး၏ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများနှင့် ရာခိုင်နှုန်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်”တွင် “ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ နည်းဥပဒေများအရ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပြီးစီးမှု အခြေအနေကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၆ (ခ) အရ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးသည့်နေ့မှ ၄၅ ရက်အတွင်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ကြေညာရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း” ဦးစွာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် “၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများနှင့် ရာခိုင်နှုန်းများကို အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်း” UEC ၏ ထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိပါသည်။

 

တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ

ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က “၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်” တခု အပါအဝင် ထုတ်ပြန်ချက် ခုနစ်ခုအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် တပ်မတော်၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ တပ်မတော်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျဖြစ်ထွန်းခဲ့ခြင်း ရှိ/ မရှိကို တပ်မတော်တပ်ရင်း/ တပ်ဖွဲ့များမှ တပ်မတော်သားများနှင့် ယင်းတို့၏ အိမ်ထောင်စုဝင်များ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့သည့် ၂၁၈ မြို့နယ်များမှ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်များအပေါ် ပြန်လည်စိစစ်သုံးသပ်လျက်ရှိပြီး လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ကန့်ကွက်လွှာများ တင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ဦးစွာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် “ထိုသို့ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် အများပြည်သူသံသယကင်းရှင်းစွာ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော တရားဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာခြင်း အလေ့အထကောင်းများဖြင့် အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းကို ပိုမိုဖြောင့်ဖြူးစွာ တက်လှမ်းသွားနိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း” တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိပါသည်။

ထို့အပြင် တပ်မတော်က “မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်တော်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များရှိ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း” နို၀င်ဘာ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များ၊ လက်ရှိကာလတွင် ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေအနေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ဒေသခံများ၏ ဆန္ဒသဘောထားများကို ရင်းရင်းနှီးနှီး မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း” ဦးစွာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် “ ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် စစ်တွေဟိုတယ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်းလှနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်မည့် အခြေအနေများနှင့် တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူများအတွက် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းတန်ဖိုးရှိ စားနပ်ရိက္ခာများနှင့် လိုအပ်သည့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းမည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း” တပ်မတော်၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

မိုင်းပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း တပ်မတော်က “ကချင်ပြည်နယ်၊ မံစီမြို့နယ်၊ မံဝိန်းကြီးကျေးရွာ၌ မိုင်းလုံး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း” နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက်စွဲဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်သကဲ့သို့ “မူဆယ်မြို့၊ စွမ်စော်ရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ် ခြံဝင်းတစ်ခုအတွင်း လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း” နိုဝင်ဘာ ၂၆ရက်စွဲဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ‌NCA လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့    (PPST)မှ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တခု ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “အစိုးရနှင့် NCA စာချုပ် လက်မှတ်မရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများအကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန် တိုက်တွန်းကြောင်း၊ NCA- S EAO အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အားလုံးပါဝင်ရေးမူကို အစဉ်တစိုက် ကိုင်စွဲထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အားလုံးပါဝင်ရေးမူနှင့်အညီ သက်ဆိုင်သည့်အစုအဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို တိုးမြှင့်တည်ဆောက်ကာ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း” ဦးစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် “NCA-S EAO အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေး အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများ၊ အာမခံချက်များ အပြည့်အဝရှိသော ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုကို နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များနှင့်အညီ တည်ဆောက်သွားရန်ဟူသည့် NCA စာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလတွင် ပေါ်ထွန်းလာမည့် အစိုးရနှင့် တစ်စိုက်မက်မက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” PPST ၏ ထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိပါသည်။

 

ပါတီများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်စွဲဖြင့် “မှတ်တမ်းတင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်” တခု ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်တကွ ပါတီဝင်များအပေါ် ပြည်သူများ အထင်အမြင် လွဲမှားစေရန် မမှန်မကန်စွပ်စွဲချက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ပြောဆိုခြင်းနှင့် အချင်းချင်းညီညွတ်ရေး ကို ထိခိုက်စေသည့် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိပါးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရကြောင်း” ဦးစွာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် “ထိုကဲ့သို့ဖြစ်စဉ်များကြားမှ မိမိတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများအပါအဝင် ပါတီဝင်များ၏ “ညီညွတ်ရေး အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ယှဉ်ပြိုင်မှု” ဆိုသော ပါတီ၏မူကို မြဲမြဲစွဲကိုင်ပြီး သဘောထားကြီးစွာဖြင့် ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည့် စိတ်ဓာတ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးမပါဘဲ မေတ္တာ၊ စေတနာများဖြင့် ဝန်းရံပေးခဲ့ကြသည့် လူငယ်များ၊ မိဘပြည်သူများနှင့် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားမှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြ သည့် အောင်နိုင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကိုသော်လည်းကောင်း ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း” ထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါရှိပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံတာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သော ဆရာ၊ဆရာမများအား နိုင်ငံရေးပါတီအချို့မှ တရားစွဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်လာသည့်အပေါ် ယင်းဆရာ၊ ဆရာမများအား တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ သော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် တရားစွဲဆိုခံ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံ ဆရာ၊ ဆရာမများအား လိုအပ်သော ကူညီစောင့်ရှောက်မှုများ အသေအချာပြုလုပ်ပေးရန် လေးနက်စွာ တိုက်တွန်းကြောင်း” ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် “မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်လည်း ရောဂါကူးစက်ခံရသော ဆရာ၊ ဆရာမများအား တတ်နိုင်သရွေ့ကူညီဂုဏ်ပြုမှု များပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုခံရသော ဆရာ၊ ဆရာမများ အတွက်လည်း ဥပဒေပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ ဝန်းရံကူညီမှုများပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မမှန်မကန် စွပ်စွဲ တရားစွဲဆိုမှုများအားလည်း တန်ပြန် တရားစွဲဆို သွားနိုင်ရန် မိတ်ဖက်ညီနောင် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်းကာ အခိုင်အမာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း” ကြေညာချက်တွင် ပါရှိပါသည်။

 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့သော ထုတ်ပြန်ချက် များ၏ အပြည့်အစုံကို ယခု link တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။