Social Issue

Social Issue (လူမှုရေးကဏ္ဍ)

ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင်လုံတွင် ကဏ္ဍကြီးငါးခုကို ဆွေးနွေး အတည်ပြုသည်များအနက် လူမှုရေးကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပါမည်။ ထိုသို့ဖော်ပြရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ Stakeholder များ၏ တရားဝင် ဆွေးနွေးချက်များ၊ လူမျိုးအလိုက်၊ ဒေသအလိုက်၊ အကြောင်းအရာအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှ ပေါ်ထွက်လာသော အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအား အခြေပြု၍ ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင် ဖော်ပြနေသော သတင်းများကိုလည်း ယခုစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြသွားပါမည်။ တနိုင်ငံလုံးအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် (NCA) အရ ပြုလုပ်နေသော ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတွင် လူမှုရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်၌ ထည့်သွင်းရန် သဘောတူထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။


သဘောတူထားပြီးဖြစ်သည့် အချက်အလက်များ :

လူမှု့ရေးကဏ္ဍ အခြေခံမူသဘောတူညီချက် (၄) ချက် နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)

၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်

၁။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူတို့၏ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရယ် များကြောင့် လည်ကောင်း ဒုက္ခသည်များနှင့် ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေဘဲ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းများနှင့်အညီ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာပြီးရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေး (Durable Situation) ကို ဦးတည်၍ စနစ်တကျအစီအစဉ်များ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန်။

၂။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူတို့၏ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရယ် များကြောင့် လည်ကောင်း ဒုက္ခသည်များနှင့် ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာရသူများသည် မိမိနေရပ်နှင့် မိမိသွားလိုရာ အခြားဒေသသို့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အခြေချနေထိုင်နိုင်ရန်။

၃။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မသန်စွမ်းသူများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများကို လူမျိုးရေးဘာသာရေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာစသည်ဖြင့် ခွဲခြားမှု့မရှိဘဲ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် လူမှုဘဝမြင့်တင်မှု့ကိုဆောင်ရွက်ရန်။

၄။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသားရေး၊နိုင်ငံရေး၊လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပြဿနာအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ထိရောက်စွာ တာဆီးကွာကွယ်၊ တိုက်ဖျက်နိုင်ရေး၊ အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် စီမံချက်ချဆောင်ရွက်ရန်။

လူမှု့ရေးကဏ္ဍ အခြေခံမူသဘောတူညီချက် (၇) ချက် နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

၁။ ပြည်လည်နေရာချထားရေး၊ ပြည်လည်ထူထောင်ရေး ၊ လူမှု့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တိုင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု့ အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများအနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်။

၂။ လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီ လွှမ်းခြုံနိုင်သော အားလုံးအကျုံးဝင် ပညာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ရန်။

၃။ လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီ လွှမ်းခြုံနိုင်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (Universal Health Coverage) စနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရန်။

၄။ မသန်စွမ်းသူများ၊ကလေးသူငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအပါအဝင် အမျိုးသမီး များဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအတွက် ဥပဒေများပြဌာန်းပေးရန်။

၅။ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမှုသဟဇာတ (social cohesion) သဘောတရာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ရန်။

၆။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအလွဲသုံးစားမှု့ဆိုင်ရာ အန္တရယ်လျှော့ချရေး (Harm reduction) ၊ ကုသရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ထိရောက်သောမူဝါဒများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်။

၇။ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးရရှိရန်နှင့် ကလေးသူငယ်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုသသမ္မဂကွန်ဗန်းရှင်းကို လိုက်နာရေးနှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှု ၆ ချက် (Six Grave Violations) ပပျောက်ရေးကို ဦးတည်၍ စီမံချက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Loading...