NCA ငါးနှစ်ခရီး(၂၀၁၅-၂၀၂၀) (ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်း)

By ISP Admin, On

ISP-Myanmar မှ ပြုလုပ်ထားသည် “NCA ငါးနှစ်ခရီး ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်စဉ်များ (၂၀၁၅-၂၀၂၀) ပုံပြကားချပ်”ကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတခုက ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့် ပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ […]

NCA ငါးနှစ်ခရီး ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ (၂၀၁၅-၂၀၂၀) Analysis, Infographic,

NCA ငါးနှစ်ခရီး ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ (၂၀၁၅-၂၀၂၀)

By ISP Admin, On

၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်အထိ တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ် info-graphic ဖြစ်ပါသည်။ […]

NCA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု (၂၀၁၅-၂၀၂၀) Infographic,

NCA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု (၂၀၁၅-၂၀၂၀)

By ISP Admin, On

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အစိုးရနှင့် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ် info-graphic ဖြစ်ပါသည်။ […]