အမှောင်ကြားက ရခိုင်ပြည်အပေါ် မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများ

Posted on

အယ်ဒီတာမှတ်ချက် ISP Peace Desk အနေဖြင့် မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ရှုထောင့်စုံအမြင်များ ထုတ်ဖော်ခွင့်ရရေး၊ ထိုအမြင်များပေါ် အခြေခံ၍ ဆီလျော် ထိရောက်မည့် မူဝါဒများ ပေါ်ထွန်းရေးကို အားပေးပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြင်ပ သုတေသီများ၊ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေသူများကို ဖိတ်ခေါ်၍ သဘောထားအမြင် ဆောင်းပါးများ ရေးသားရန်တောင်းခံပါသည်။ မတူကွဲပြားသည့် အမြင်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒများ ချမှတ်နိုင်စေရေး ရည်သန်ပါသည်။ ဆောင်းပါးများပါ အမြင်သဘောထားများမှာ ဆောင်းပါးရှင်များ၏ အာဘော်သာဖြစ်ပါသည်။
အမှောင်ကြားက ရခိုင်ပြည်အပေါ် မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေ... […]