JMC State Kayin

ကရင်ပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် နေ့ | ဇွန်လ ၂၉ရက်နေ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကော်မတီဝင် ဦးရေ | ၁၆ ဦး / လက်ရှိအချိန်တွင် (၂၂)ဦး အထိ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားသည်။

စဉ် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်အရပ်သား ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်ချုပ်မျိုးမိုးအောင်(ဥက္ကဌ)ဗိုလ်မှူးကြီး စောဖောဒို
KNU (ဒုတိယဥက္ကဌ-၁)
နန်းမြင့်တင်

(ဒုတိယဥက္ကဌ – ၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းနောင် (အဖွဲ့ဝင်)ဖဒိုစောရွှေမောင်း

KNU (အတွင်းရေမှူး – ၁)

ဦးစောခရစ်စတိုဖာ(အဖွဲ့ဝင်)
ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်မောင်ဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)ဗိုလ်မှူးကြီး စောသြဘာ

KNU/KNLA-PC (အဖွဲ့ဝင်)

ဦးစောဘိုးနီ

(အဖွဲ့ဝင်)

ရဲမှူးကြီး ဦးအောင်မြတ်မိုး
(အဖွဲ့ဝင်)
ရဲဘော် မင်းဇော်

ABSDF (အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်နန်းစေးအွာ
(အဖွဲ့ဝင်)
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနေယု(အတွင်းရေးမှူး -၂)ဗိုလ်မှူး စောအယ်ဒိုထူး

KNU (အဖွဲ့ဝင်)

နန်းလှယဉ်မေ

(အဖွဲ့ဝင်)

ဦးခင်မောင်ဆန်း
(အဖွဲ့ဝင်)
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းထွန်း

DKBA (အဖွဲ့ဝင်)

#မှတ်ချက်-အပြောင်းအလဲရှိနေနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်
လိပ်စာ – ခရိုင်ထွေအုပ်ရုံးဝင်း၊ သီရိလမ်း၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်
ဖုန်း- ၀၉-၄၄၃၄၉၉၉၇၂