JMC State ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
၁။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီသည် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး အခြေအနေ၊ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များနှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ထိန်းသိမ်း လိုက်နာခြင်း နှင့်ပတ်သတ်၍ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ပူးတွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊ ပေါ်ပေါက်လာသော အငြင်းပွားမှုများအား စိစစ်ရန်နှင့် ပူးတွဲညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

၂။ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အခန်း(၄)၊ အပိုဒ် (၁၃)၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ)အရ နှစ်ဘက်သဘောတူထားသည့် တပ်နေရာ ပြန်လည်ချထားရေး အစီအစဉ်လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်။

၃။ နှစ်ဘက်တပ်အချင်းချင်း နားလည်မှု လွဲမှားပြီး ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုှုများ ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီနှင့် အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြု ဖြေရှင်းသွားရမည်။

၄။ ပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်သူများ (IDPs) နှင့် ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားရသူများအတွက် လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးခြင်းနှင့် မိုင်းရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး NGO နှင့်INGO အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုများအား နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ဆိုသည်မှာ နှစ်ဘက် ညှိနှိုင်းသဘောတူထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုလိုသည်။

၅။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေးရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီသည် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာ ညွှန်ကြားသည့် ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၆။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေးရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီသည် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေးရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းစဉ်များအား လမ်းညွှန်မှုပေးရန်၊ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်ကော်မတီမှ မဆုံးဖြတ်နိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းရန် တာဝန် ရှိသည်။

၇။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေးရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီသည် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေးရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီမှ လိုအပ်ချက်အရ အချက်အလက်များ တောင်းဆိုလာလျှင် ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရေး ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆိုင်ရာ ယန္တရားကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို (၂) လ တစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာ ပြုစုပြီး အနီးစပ်ဆုံး ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြသွားရမည်။