လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ပြောင်းလဲရေးအခြေခံမူများနှင့် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများ (စာတမ်းမိတ်ဆက်)

Posted on

စစ်အာဏာရှင် (သို့မဟုတ်) တပါတီအာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းလာသော နိုင်ငံများအားလုံးတွင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဗျုရိုကရက်ယန္တရားများသည် ပြည်သူများအပေါ် တာဝန်ခံကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် အရေးကြီးလှသည်။ ထိုကဲ့ သို့သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍကို တာဝန်ယူထမ်းဆောင်သော တပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အခြားသော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့က ပြည်သူလူထုကို အမှန်တကယ် တာဝန်ခံပြီး လုံခြုံသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်းသေချာရန် ပြောင်းလဲလာသော နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့်အတူ လုံခြုံရေးကဏ္ဍ၏ လည်ပတ်မှု စနစ်များကိုလည်း ဒီမိုကရေစီနည်းကျ လိုက်ပါပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမို... […]